Trendy jako 17/12/2018 o 16:40

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 37.5 3.7 13.0 Pn 15 1003.3 0.0
5 minut temu 37.1 7.4 9.3 Pn 15 1003.3 0.0
10 minut temu 37.1 9.3 11.1 Pn 15 1003.5 0.0
15 minut temu 37.1 5.6 5.6 Pn 15 1003.5 0.0
20 minut temu 37.0 5.6 9.3 Pn 15 1003.5 0.0
30 minut temu 37.2 5.6 3.7 Pn 15 1003.7 0.0
45 minut temu 38.1 1.9 5.6 Pn 14 1003.7 0.0
60 minut temu 38.9 3.7 5.6 Pn 14 1004.0 0.0
75 minut temu 38.5 1.9 5.6 Pn 16 1004.3 0.0
90 minut temu 38.4 5.6 5.6 Pn 14 1004.4 0.0
105 minut temu 38.4 1.9 9.3 Pn 14 1004.6 0.0
120 minut temu 37.7 9.3 25.9 PnWs 17 1004.6 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 16/12/2018 21:18
Wczoraj 1.6 mm Tydzień 1.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 1.6 mm (1 desczowy dzień w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 30.4 mm ( 38 deszczowych dni w tym roku) Rok 438.4 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 38.9 °C o 15:37 Max > 30 °C 17 dni
Wczoraj 37.8 °C o 15:14 Max > 25 °C 17 dni
Miesi±ć 42.1 °C w 14/12/2018 Najcieplejszy dzień 35.7 °C w 14/12/2018
Rok 42.1 °C w 14/12/2018 Najcieplejsza noc 31.5 °C w 16/12/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 22.1 °C o 05:36 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 23.6 °C o 21:24 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 11.2 °C w 11/12/2018 Najzimniejszy dzień 25.0 °C w 09/12/2018
Rok -6.3 °C w 03/07/2018 Najzimniejsza noc 19.9 °C w 11/12/2018
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1008.6 hPa o 08:52 Dzi¶ 22.1 °C o 05:36
Wczoraj 1009.6 hPa o 00:00 Wczoraj 23.6 °C o 21:24
Miesi±ć 1013.6 hPa w 10/12/2018 Miesi±ć 11.2 °C w 11/12/2018
Rok 1035.0 hPa w 04/07/2018 Rok -6.3 °C w 03/07/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 3.5 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 5.8 mm Wczoraj 1.6 mm
Miesi±ć 46.7 mm Miesi±ć 1.6 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 1350 W/m2 o 13:52
Wczoraj 1074.0 W/m2 o 15:06

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 8.9 km/h PnPnZd
Poryw 11.3 km/h PnPnZd
Poryw/h 20.9 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 33.8 km/h PnPnZd o 06:09
Wczoraj 42.6 km/h o 02:38
Miesi±ć 42.6 km/h w 16/12/2018
Rok 70.9 km/h w 04/01/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 25.3 km/h PnPnZd o 06:09
Wczoraj 26.8 km/h o 02:43
Miesi±ć 27.4 km/h w 05/12/2018
Rok 44.6 km/h w 18/01/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 37.95 km
Miesi±ć 1633.14 km
Rok 26158.59 km