Trendy jako 16/12/2017 o 22:20

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 28.5 11.1 13.0 Pn 35 1005.8 0.0
5 minut temu 28.5 13.0 22.2 Pn 34 1005.7 0.0
10 minut temu 28.7 7.4 13.0 Pn 34 1005.7 0.0
15 minut temu 28.8 13.0 18.5 Pn 33 1005.6 0.0
20 minut temu 28.9 16.7 24.1 Pn 33 1005.5 0.0
30 minut temu 28.5 16.7 24.1 Pn 32 1005.3 0.0
45 minut temu 28.1 11.1 18.5 Pn 33 1005.1 0.0
60 minut temu 29.1 13.0 14.8 Pn 32 1005.0 0.0
75 minut temu 30.8 20.4 35.2 Pn 33 1004.6 0.0
90 minut temu 31.0 14.8 25.9 PnWs 31 1004.2 0.0
105 minut temu 31.3 5.6 5.6 Pn 30 1004.2 0.0
120 minut temu 31.5 9.3 16.7 PnWs 29 1003.9 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 15/12/2017 19:39
Wczoraj 1.2 mm Tydzień 5.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 32.8 mm (5 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 3.2 mm ostatni miesi±c.
Rok 43.2 mm ( 42 deszczowych dni w tym roku) Rok 201.4 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 39.9 °C o 16:42 Max > 30 °C 16 dni
Wczoraj 37.3 °C o 15:17 Max > 25 °C 16 dni
Miesi±ć 39.9 °C w 16/12/2017 Najcieplejszy dzień 33.1 °C w 10/12/2017
Rok 40.9 °C w 24/09/2017 Najcieplejsza noc 29.5 °C w 01/12/2017
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 18.5 °C o 06:08 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 16.1 °C o 03:47 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 11.7 °C w 14/12/2017 Najzimniejszy dzień 26.7 °C w 07/12/2017
Rok -3.5 °C w 08/06/2017 Najzimniejsza noc 20.1 °C w 04/12/2017
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1008.2 hPa o 00:08 Dzi¶ 18.5 °C o 06:08
Wczoraj 1009.9 hPa o 08:05 Wczoraj 16.1 °C o 03:47
Miesi±ć 1012.3 hPa w 08/12/2017 Miesi±ć 11.7 °C w 14/12/2017
Rok 1031.1 hPa w 17/07/2017 Rok -3.5 °C w 08/06/2017
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 7.8 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 7.3 mm Wczoraj 1.2 mm
Miesi±ć 56.0 mm Miesi±ć 32.8 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 1074 W/m2 o 14:15
Wczoraj 1276.0 W/m2 o 11:49

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 8.4 km/h Pn
Poryw 6.4 km/h Pn
Poryw/h 25.7 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 43.4 km/h E o 18:54
Wczoraj 48.3 km/h o 17:24
Miesi±ć 57.9 km/h w 05/12/2017
Rok 83.6 km/h w 13/03/2017
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 30.8 km/h NE o 21:05
Wczoraj 36.1 km/h o 17:25
Miesi±ć 45.9 km/h w 05/12/2017
Rok 53.8 km/h w 24/01/2017
RUCH WIATRU
Dzi¶ 173.37 km
Miesi±ć 2190.79 km
Rok 22942.61 km