Trendy jako 21/03/2018 o 01:15

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 23.2 9.3 18.5 Pn 66 1005.7 0.0
5 minut temu 23.2 9.3 13.0 Pn 66 1005.8 0.0
10 minut temu 23.2 13.0 18.5 PnPnZd 66 1005.8 0.0
15 minut temu 23.2 11.1 18.5 Pn 66 1005.8 0.0
20 minut temu 23.2 11.1 18.5 PnPnZd 66 1005.7 0.0
30 minut temu 23.2 11.1 13.0 PnPnZd 66 1005.7 0.0
45 minut temu 23.2 13.0 18.5 Pn 66 1005.7 0.0
60 minut temu 23.3 16.7 24.1 PnPnZd 66 1005.8 0.0
75 minut temu 23.3 16.7 27.8 Pn 65 1005.5 0.0
90 minut temu 23.6 18.5 27.8 Pn 63 1005.3 0.0
105 minut temu 23.8 20.4 25.9 Pn 60 1005.1 0.0
120 minut temu 24.3 14.8 20.4 Pn 58 1005.3 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 4 dni od ostatniego deszczu w 17/03/2018 20:35
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 0.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 1.0 mm (2 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 26.6 mm ostatni miesi±c.
Rok 75.4 mm ( 15 deszczowych dni w tym roku) Rok 136.4 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 23.3 °C o 00:00 Max > 30 °C 13 dni
Wczoraj 36.6 °C o 15:28 Max > 25 °C 17 dni
Miesi±ć 37.7 °C w 14/03/2018 Najcieplejszy dzień 31.5 °C w 18/03/2018
Rok 41.7 °C w 01/02/2018 Najcieplejsza noc 27.7 °C w 03/03/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 23.2 °C o 00:34 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 18.2 °C o 00:00 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 12.4 °C w 11/03/2018 Najzimniejszy dzień 12.7 °C w 10/03/2018
Rok 12.1 °C w 02/01/2018 Najzimniejsza noc 12.7 °C w 11/03/2018
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1005.9 hPa o 01:06 Dzi¶ 23.2 °C o 00:34
Wczoraj 1010.6 hPa o 07:21 Wczoraj 18.2 °C o 00:00
Miesi±ć 1016.1 hPa w 13/03/2018 Miesi±ć 12.4 °C w 11/03/2018
Rok 1016.1 hPa w 13/03/2018 Rok 12.1 °C w 02/01/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.1 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 5.7 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 68.6 mm Miesi±ć 1.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00
Wczoraj 1125.0 W/m2 o 12:40

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 12.3 km/h Pn
Poryw 11.3 km/h Pn
Poryw/h 32.2 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 32.2 km/h PnPnZd o 00:26
Wczoraj 48.3 km/h o 17:46
Miesi±ć 48.3 km/h w 13/03/2018
Rok 70.9 km/h w 04/01/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 21.0 km/h N o 00:03
Wczoraj 33.5 km/h o 17:46
Miesi±ć 33.5 km/h w 20/03/2018
Rok 44.6 km/h w 18/01/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 16.09 km
Miesi±ć 1125.31 km
Rok 5586.06 km