Trendy jako 20/06/2018 o 16:30

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 27.2 11.1 18.5 Pn 13 1017.3 0.0
5 minut temu 27.3 5.6 7.4 Pn 12 1017.3 0.0
10 minut temu 27.3 7.4 11.1 Pn 13 1017.3 0.0
15 minut temu 27.6 7.4 18.5 Pn 13 1017.2 0.0
20 minut temu 27.6 3.7 5.6 Pn 12 1017.3 0.0
30 minut temu 27.4 5.6 9.3 Pn 12 1017.3 0.0
45 minut temu 27.4 9.3 14.8 Pn 13 1017.3 0.0
60 minut temu 27.3 9.3 14.8 Pn 13 1017.3 0.0
75 minut temu 27.5 9.3 14.8 Pn 13 1017.5 0.0
90 minut temu 27.5 9.3 14.8 Pn 13 1017.5 0.0
105 minut temu 27.0 3.7 13.0 Pn 14 1017.5 0.0
120 minut temu 26.9 1.9 11.1 Pn 14 1017.6 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 32 dni od ostatniego deszczu w 19/05/2018 07:24
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.6 mm ostatni miesi±c.
Rok 132.6 mm ( 33 deszczowych dni w tym roku) Rok 395.2 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 27.7 °C o 14:54 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 27.6 °C o 15:28 Max > 25 °C 15 dni
Miesi±ć 29.4 °C w 17/06/2018 Najcieplejszy dzień 21.1 °C w 14/06/2018
Rok 41.7 °C w 01/02/2018 Najcieplejsza noc 14.0 °C w 14/06/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 1.6 °C o 06:17 Min < 0 °C 4 dni
Wczoraj 2.5 °C o 07:17 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -1.9 °C w 02/06/2018 Najzimniejszy dzień 15.6 °C w 04/06/2018
Rok -1.9 °C w 02/06/2018 Najzimniejsza noc 5.1 °C w 01/06/2018
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1021.1 hPa o 09:52 Dzi¶ 1.6 °C o 06:17
Wczoraj 1020.2 hPa o 10:08 Wczoraj 2.5 °C o 07:17
Miesi±ć 1027.7 hPa w 07/06/2018 Miesi±ć -1.9 °C w 02/06/2018
Rok 1027.7 hPa w 07/06/2018 Rok -1.9 °C w 02/06/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 3.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 3.3 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 100.9 mm Miesi±ć 0.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 663 W/m2 o 13:01
Wczoraj 659.0 W/m2 o 12:41

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 12.8 km/h Pn
Poryw 12.9 km/h Pn
Poryw/h 20.9 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 20.9 km/h N o 14:38
Wczoraj 18.5 km/h o 15:48
Miesi±ć 35.4 km/h w 13/06/2018
Rok 70.9 km/h w 04/01/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 16.1 km/h N o 14:39
Wczoraj 11.3 km/h o 13:02
Miesi±ć 24.2 km/h w 13/06/2018
Rok 44.6 km/h w 18/01/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 34.17 km
Miesi±ć 1001.66 km
Rok 10685.69 km