Trendy jako 25/09/2018 o 03:30

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 21.1 0.0 3.7 WsPdWs 23 1006.3 0.0
5 minut temu 21.2 0.0 0.0 WsPdWs 23 1006.5 0.0
10 minut temu 21.3 3.7 5.6 WsPdWs 23 1006.6 0.0
15 minut temu 21.5 0.0 0.0 WsPdWs 23 1006.4 0.0
20 minut temu 21.7 1.9 5.6 WsPdWs 23 1006.4 0.0
30 minut temu 21.8 1.9 5.6 WsPdWs 21 1006.7 0.0
45 minut temu 21.5 0.0 0.0 WsPdWs 25 1006.6 0.0
60 minut temu 21.9 0.0 0.0 WsPdWs 23 1006.4 0.0
75 minut temu 22.3 0.0 0.0 WsPdWs 23 1006.4 0.0
90 minut temu 23.2 0.0 0.0 WsPdWs 20 1006.4 0.0
105 minut temu 23.9 0.0 0.0 WsPdWs 21 1006.1 0.0
120 minut temu 24.5 0.0 0.0 WsPdWs 17 1006.2 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 63 dni od ostatniego deszczu w 15/07/2018 13:05
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 0.0 mm ( 34 deszczowych dni w tym roku) Rok 395.2 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 25.2 °C o 00:00 Max > 30 °C 13 dni
Wczoraj 32.8 °C o 13:53 Max > 25 °C 19 dni
Miesi±ć 36.3 °C w 23/09/2018 Najcieplejszy dzień 27.7 °C w 23/09/2018
Rok 41.7 °C w 01/02/2018 Najcieplejsza noc 25.1 °C w 24/09/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 21.1 °C o 03:28 Min < 0 °C 3 dni
Wczoraj 18.4 °C o 06:55 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -2.1 °C w 10/09/2018 Najzimniejszy dzień 11.5 °C w 07/09/2018
Rok -6.3 °C w 03/07/2018 Najzimniejsza noc 7.7 °C w 09/09/2018
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1006.8 hPa o 00:07 Dzi¶ 21.1 °C o 03:28
Wczoraj 1010.9 hPa o 08:37 Wczoraj 18.4 °C o 06:55
Miesi±ć 1025.5 hPa w 09/09/2018 Miesi±ć -2.1 °C w 10/09/2018
Rok 1035.0 hPa w 04/07/2018 Rok -6.3 °C w 03/07/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.3 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 4.1 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 113.6 mm Miesi±ć 0.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00
Wczoraj 1004.0 W/m2 o 13:21

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 1.4 km/h WsPdWs
Poryw 0.0 km/h WsPdWs
Poryw/h 6.4 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 13.0 km/h WsPdWs o 00:22
Wczoraj 32.2 km/h o 23:06
Miesi±ć 38.9 km/h w 01/09/2018
Rok 70.9 km/h w 04/01/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 8.0 km/h WsPdWs o 00:07
Wczoraj 20.4 km/h o 00:29
Miesi±ć 24.2 km/h w 23/09/2018
Rok 44.6 km/h w 18/01/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 3.94 km
Miesi±ć 1706.33 km
Rok 17664.93 km