Trendy jako 13/12/2017 o 07:50

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 18.3 0.0 0.0 Pn 57 1009.3 0.0
5 minut temu 18.0 0.0 0.0 Pn 58 1009.3 0.0
10 minut temu 17.6 0.0 0.0 Pn 58 1009.2 0.0
15 minut temu 17.2 0.0 0.0 Pn 59 1009.2 0.0
20 minut temu 16.8 0.0 0.0 Pn 61 1009.1 0.0
30 minut temu 15.7 0.0 0.0 Pn 59 1009.0 0.0
45 minut temu 15.1 3.7 3.7 Pn 60 1008.7 0.0
60 minut temu 14.4 0.0 0.0 Pn 64 1008.8 0.0
75 minut temu 13.6 0.0 0.0 Pn 64 1008.6 0.0
90 minut temu 13.4 0.0 0.0 Pn 64 1008.5 0.0
105 minut temu 14.1 0.0 0.0 Pn 64 1008.5 0.0
120 minut temu 14.1 0.0 0.0 Pn 64 1008.3 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 3 dni od ostatniego deszczu w 09/12/2017 19:25
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 2.3 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 2.3 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 10.4 mm ( 21 deszczowych dni w tym roku) Rok 29.8 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 18.5 °C o 00:00 Max > 30 °C 7 dni
Wczoraj 34.2 °C o 14:57 Max > 25 °C 7 dni
Miesi±ć 37.4 °C w 07/12/2017 Najcieplejszy dzień 32.8 °C w 10/12/2017
Rok 39.8 °C w 06/11/2017 Najcieplejsza noc 27.7 °C w 09/12/2017
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 13.3 °C o 06:22 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 15.2 °C o 05:07 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 11.2 °C w 03/12/2017 Najzimniejszy dzień 26.6 °C w 04/12/2017
Rok 1.4 °C w 08/06/2017 Najzimniejsza noc 17.3 °C w 03/12/2017
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1009.4 hPa o 07:46 Dzi¶ 13.3 °C o 06:22
Wczoraj 1008.6 hPa o 22:45 Wczoraj 15.2 °C o 05:07
Miesi±ć 1011.7 hPa w 04/12/2017 Miesi±ć 11.2 °C w 03/12/2017
Rok 1023.3 hPa w 16/07/2017 Rok -1.8 °C w 08/06/2017
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 6.8 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 52.1 mm Miesi±ć 2.3 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 308 W/m2 o 07:48
Wczoraj 1339.0 W/m2 o 13:51

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 km/h Pn
Poryw 0.0 km/h Pn
Poryw/h 3.2 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 3.7 km/h N o 07:02
Wczoraj 35.2 km/h o 12:07
Miesi±ć 44.4 km/h w 09/12/2017
Rok 67.5 km/h w 11/01/2017
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 3.2 km/h N o 07:03
Wczoraj 27.8 km/h o 16:44
Miesi±ć 31.8 km/h w 09/12/2017
Rok 44.4 km/h w 17/03/2017
RUCH WIATRU
Dzi¶ 0.31 km
Miesi±ć 1667.50 km
Rok 46000.53 km