Trendy jako 21/02/2019 o 05:50

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 24.8 0.0 0.0 PdZd 36 1008.1 0.0
5 minut temu 24.8 0.0 0.0 PdZd 36 1008.0 0.0
10 minut temu 24.8 0.0 0.0 PdZd 36 1007.9 0.0
15 minut temu 24.8 3.7 5.6 PdZd 36 1007.8 0.0
20 minut temu 24.8 3.7 5.6 PdZd 36 1007.8 0.0
30 minut temu 24.8 1.9 3.7 PdZd 36 1007.7 0.0
45 minut temu 24.7 0.0 0.0 PdZd 36 1007.5 0.0
60 minut temu 25.0 0.0 0.0 PdZd 35 1007.3 0.0
75 minut temu 25.5 0.0 1.9 PdZd 34 1007.2 0.0
90 minut temu 25.8 1.9 3.7 PdZd 35 1007.2 0.0
105 minut temu 25.6 0.0 0.0 PdZd 35 1007.4 0.0
120 minut temu 25.3 1.9 3.7 PdZd 34 1007.3 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 52 dni od ostatniego deszczu w 30/12/2018 17:41
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 64.1 mm ( 0 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.5 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 27.8 °C o 00:00 Max > 30 °C 1 dzień
Wczoraj 38.2 °C o 16:32 Max > 25 °C 2 dni
Miesi±ć 41.0 °C w 05/02/2019 Najcieplejszy dzień 35.0 °C w 06/02/2019
Rok 41.0 °C w 05/02/2019 Najcieplejsza noc 28.1 °C w 07/02/2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 24.3 °C o 02:46 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 19.9 °C o 06:02 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 12.7 °C w 13/02/2019 Najzimniejszy dzień 23.3 °C w 14/02/2019
Rok 12.3 °C w 09/01/2019 Najzimniejsza noc 19.7 °C w 13/02/2019
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1009.0 hPa o 00:00 Dzi¶ 24.3 °C o 02:46
Wczoraj 1009.1 hPa o 23:38 Wczoraj 19.9 °C o 06:02
Miesi±ć 1012.7 hPa w 14/02/2019 Miesi±ć 12.7 °C w 13/02/2019
Rok 1012.7 hPa w 14/02/2019 Rok 12.3 °C w 09/01/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.1 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 6.4 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 27.2 mm Miesi±ć 0.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00
Wczoraj 1229.0 W/m2 o 11:49

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 km/h PdZd
Poryw 0.0 km/h PdZd
Poryw/h 6.4 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 8.0 km/h SW o 03:07
Wczoraj 42.6 km/h o 17:05
Miesi±ć 42.6 km/h w 17/02/2019
Rok 42.6 km/h w 20/01/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 5.6 km/h SW o 03:06
Wczoraj 26.0 km/h o 18:47
Miesi±ć 27.8 km/h w 18/02/2019
Rok 28.3 km/h w 09/01/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 5.27 km
Miesi±ć 2030.74 km
Rok 5468.79 km