Trendy jako 14/11/2018 o 19:50

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 32.6 14.8 22.2 PdPdZd 10 1005.5 0.0
5 minut temu 32.8 13.0 29.6 PdZd 10 1005.5 0.0
10 minut temu 33.0 11.1 18.5 PdZd 10 1005.3 0.0
15 minut temu 33.3 9.3 22.2 PdZd 10 1005.3 0.0
20 minut temu 33.5 13.0 24.1 PdZd 10 1005.2 0.0
30 minut temu 34.0 14.8 22.2 PdZd 9 1005.2 0.0
45 minut temu 35.2 16.7 25.9 PdZd 9 1004.8 0.0
60 minut temu 36.3 0.0 0.0 PnZd 8 1004.3 0.0
75 minut temu 37.1 1.9 5.6 PnZd 7 1004.1 0.0
90 minut temu 37.1 5.6 11.1 PnZd 7 1004.1 0.0
105 minut temu 37.3 0.0 0.0 PnZd 8 1004.1 0.0
120 minut temu 37.6 1.9 9.3 PnZd 7 1004.0 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 21 dni od ostatniego deszczu w 23/10/2018 20:11
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 63.8 mm ( 9 deszczowych dni w tym roku) Rok 89.4 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 38.9 °C o 15:00 Max > 30 °C 11 dni
Wczoraj 38.4 °C o 15:23 Max > 25 °C 14 dni
Miesi±ć 38.9 °C w 14/11/2018 Najcieplejszy dzień 34.7 °C w 14/11/2018
Rok 40.2 °C w 04/01/2018 Najcieplejsza noc 26.7 °C w 14/11/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 21.7 °C o 05:15 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 17.8 °C o 06:27 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 11.8 °C w 04/11/2018 Najzimniejszy dzień 23.2 °C w 04/11/2018
Rok 0.3 °C w 10/08/2018 Najzimniejsza noc 15.7 °C w 01/11/2018
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1008.6 hPa o 08:05 Dzi¶ 21.7 °C o 05:15
Wczoraj 1011.1 hPa o 06:51 Wczoraj 17.8 °C o 06:27
Miesi±ć 1013.6 hPa w 07/11/2018 Miesi±ć 11.8 °C w 04/11/2018
Rok 1025.7 hPa w 05/07/2018 Rok -1.7 °C w 10/08/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 7.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 7.4 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 20.5 mm Miesi±ć 0.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 916 W/m2 o 12:41
Wczoraj 918.0 W/m2 o 12:40

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 11.7 km/h PdPdZd
Poryw 11.3 km/h PdPdZd
Poryw/h 42.6 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 42.6 km/h W o 19:15
Wczoraj 38.9 km/h o 15:22
Miesi±ć 42.6 km/h w 14/11/2018
Rok 62.7 km/h w 08/10/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 27.8 km/h PnPnZd o 12:23
Wczoraj 24.1 km/h o 12:44
Miesi±ć 27.9 km/h w 14/11/2018
Rok 47.0 km/h w 08/10/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 109.64 km
Miesi±ć 1682.88 km
Rok 32604.15 km