Trendy jako 23/02/2018 o 18:10

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 30.2 9.3 18.5 ZdPnZd 32 1003.8 0.0
5 minut temu 30.4 3.7 3.7 PnZd 33 1003.8 0.0
10 minut temu 30.4 7.4 14.8 PnZd 32 1003.8 0.0
15 minut temu 30.5 11.1 13.0 PnZd 32 1003.7 0.0
20 minut temu 30.4 11.1 14.8 PnZd 32 1003.6 0.0
30 minut temu 30.7 9.3 13.0 ZdPnZd 32 1003.5 0.0
45 minut temu 30.9 7.4 18.5 ZdPnZd 32 1003.4 0.0
60 minut temu 31.0 1.9 7.4 ZdPnZd 31 1003.5 0.0
75 minut temu 30.9 13.0 22.2 ZdPnZd 32 1003.3 0.0
90 minut temu 30.9 1.9 18.5 ZdPnZd 31 1003.4 0.0
105 minut temu 30.7 9.3 9.3 PnZd 32 1003.5 0.0
120 minut temu 30.1 14.8 18.5 PnZd 34 1003.7 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 10 dni od ostatniego deszczu w 11/02/2018 21:07
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 0.5 mm (1 desczowy dzień w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 10.9 mm ( 1 deszczowy dzień w tym roku) Rok 18.6 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 31.1 °C o 16:47 Max > 30 °C 12 dni
Wczoraj 33.8 °C o 11:50 Max > 25 °C 13 dni
Miesi±ć 38.4 °C w 03/02/2018 Najcieplejszy dzień 32.6 °C w 14/02/2018
Rok 40.2 °C w 04/01/2018 Najcieplejsza noc 26.9 °C w 05/02/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 13.8 °C o 07:25 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 19.8 °C o 06:46 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 11.9 °C w 19/02/2018 Najzimniejszy dzień 21.6 °C w 23/02/2018
Rok 11.9 °C w 01/01/2018 Najzimniejsza noc 19.2 °C w 19/02/2018
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1006.6 hPa o 11:05 Dzi¶ 13.8 °C o 07:25
Wczoraj 1004.4 hPa o 00:12 Wczoraj 19.8 °C o 06:46
Miesi±ć 1011.4 hPa w 12/02/2018 Miesi±ć 11.9 °C w 19/02/2018
Rok 1011.4 hPa w 12/02/2018 Rok 11.9 °C w 01/01/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 4.8 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 7.5 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 64.2 mm Miesi±ć 0.5 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 991 W/m2 o 12:25
Wczoraj 942.0 W/m2 o 14:20

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 10.9 km/h ZdPnZd
Poryw 3.2 km/h ZdPnZd
Poryw/h 25.7 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 29.6 km/h ZdPnZd o 16:17
Wczoraj 40.7 km/h o 15:41
Miesi±ć 45.0 km/h w 11/02/2018
Rok 45.0 km/h w 11/02/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 22.3 km/h PnPnZd o 15:39
Wczoraj 28.2 km/h o 12:59
Miesi±ć 30.7 km/h w 11/02/2018
Rok 35.3 km/h w 04/01/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 163.91 km
Miesi±ć 3107.81 km
Rok 5493.02 km