^^

Daily / Månedlig vejrhistorik fra denne station


Vælg rapport og tryk OK:

Daglig rapport for måned Juni 20191 Juni Gennemsnit og ekstremer