^^

Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station


Välj rapport och tryck OK:

Daglig rapport för månad Juni 20231 Juni Genomsnitt och exstremer
Medeltemperatur 15.3°C
Genomsnittlig fuktighet 30%
Genomsnittlig daggpunkt -2.7°C
Genomsnittlig barometer 1016.5 mb
Genomsnittlig vindhastighet 4.0 km/h
Genomsnittlig vindby 7.1 km/h
Genomsnittlig vindriktning 291° (VNV)
Regn för denna månad 0.0 mm
Regn för detta år 522.6 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 01 kl. 00:00
Maximum temperatur 24.3°C den 01 kl. 15:45
Minimum temperatur 6.9°C den 01 kl. 07:03
Maximum fuktighet 40% den 01 kl. 08:02
Minimum fuktighet 18% den 01 kl. 11:25
Maximum barometer 1018.9 mb den 01 kl. 00:05
Minimum barometer 1013.5 mb den 01 kl. 16:14
Maximum vindhastighet 20.4 km/h den 01 kl. 14:43
Maximum vindby 35.2 km/h från 333°(NNV) den 01 kl. 14:09
Maximum värmeindex 24.7°C den 01 kl. 14:42

24 Hour Graph of this day is not available (20230601.gif)Genomsnitt och extremer för månad Juni 2023 fram till idag 1
Medeltemperatur 15.3°C
Genomsnittlig fuktighet 30%
Genomsnittlig daggpunkt -2.6°C
Genomsnittlig barometer 1017.2 mb
Genomsnittlig vindhastighet 4.0 km/h
Genomsnittlig vindby 7.0 km/h
Genomsnittlig vindriktning 291° (VNV)
Regn för denna månad 0.0 mm
Regn för detta år 456.0 mm
Maximum regn per minut 0.0 mm den 02 kl. 00:06
Maximum temperatur 24.3°C den 01 kl. 15:45
Minimum temperatur 6.9°C den 01 kl. 07:03
Maximum fuktighet 40% den 02 kl. 00:06
Minimum fuktighet 18% den 01 kl. 11:25
Maximum barometer 1018.9 mb den 01 kl. 00:05
Minimum barometer 1013.5 mb den 01 kl. 16:14
Maximum vindhastighet 20.4 kmh från 316°(NV) den 01 kl. 14:43
Maximum vindby 35.2 km/h från 315°(NV) den 01 kl. 14:09
Maximum värmeindex 24.7°C den 01 kl. 14:42
Avg daily max temp24.3°C
Avg daily min temp6.9°C
Growing degrees days :7.2GDD
Corn growing degrees days:0.0 GDD


Dag, Solskenstimmar, ET, Max Sol, UV
01 06:48hrs ET :5.1 mm 686.0 W/m²


Totalt dagligt regn