Trendy jako 23/10/2018 o 10:05

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 22.0 33.3 38.9 Pn 55 1016.4 0.0
5 minut temu 22.0 27.8 38.9 PnWs 56 1016.4 0.0
10 minut temu 21.9 27.8 33.3 Pn 56 1016.4 0.0
15 minut temu 21.5 22.2 33.3 Pn 58 1016.4 0.0
20 minut temu 21.3 24.1 37.0 PnWs 59 1016.3 0.0
30 minut temu 20.8 18.5 24.1 Pn 63 1016.3 0.0
45 minut temu 20.4 16.7 24.1 PnWs 65 1016.5 0.0
60 minut temu 19.8 18.5 20.4 Pn 67 1016.5 0.0
75 minut temu 19.8 20.4 25.9 Pn 66 1016.4 0.0
90 minut temu 19.5 16.7 24.1 Pn 68 1016.2 0.0
105 minut temu 19.2 14.8 18.5 Pn 71 1016.2 0.0
120 minut temu 19.1 16.7 18.5 Pn 72 1016.0 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 164 dni od ostatniego deszczu w 17/04/2018 11:21
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 0.0 mm ( 17 deszczowych dni w tym roku) Rok 361.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 22.1 °C o 10:04 Max > 30 °C 3 dni
Wczoraj 26.9 °C o 13:39 Max > 25 °C 4 dni
Miesi±ć 40.8 °C w 19/10/2018 Najcieplejszy dzień 35.5 °C w 19/10/2018
Rok 40.8 °C w 19/10/2018 Najcieplejsza noc 33.8 °C w 19/10/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 18.0 °C o 02:45 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 18.6 °C o 23:54 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 18.0 °C w 23/10/2018 Najzimniejszy dzień 23.2 °C w 22/10/2018
Rok 3.4 °C w 08/09/2018 Najzimniejsza noc 19.2 °C w 23/10/2018
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1016.6 hPa o 09:03 Dzi¶ 18.0 °C o 02:45
Wczoraj 1014.2 hPa o 23:33 Wczoraj 18.6 °C o 23:54
Miesi±ć 1016.6 hPa w 23/10/2018 Miesi±ć 18.0 °C w 23/10/2018
Rok 1023.9 hPa w 07/06/2018 Rok -0.2 °C w 10/08/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.9 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 5.8 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 346.2 mm Miesi±ć 0.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 675 W/m2 o 09:52
Wczoraj 1201.0 W/m2 o 12:14

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 30.4 km/h PnPnZd
Poryw 25.7 km/h PnPnZd
Poryw/h 38.9 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 38.9 km/h PnPnZd o 09:36
Wczoraj 53.7 km/h o 08:30
Miesi±ć 53.7 km/h w 21/10/2018
Rok 62.9 km/h w 19/01/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 33.9 km/h PnPnZd o 10:04
Wczoraj 40.7 km/h o 08:48
Miesi±ć 41.3 km/h w 22/10/2018
Rok 46.3 km/h w 19/01/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 151.32 km
Miesi±ć 9041.75 km
Rok 46714.41 km