Trendy jako 12/02/2018 o 06:25

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 29.4 11.1 7.4 WsPnWs 57 1004.9 0.0
5 minut temu 29.4 11.1 7.4 WsPnWs 57 1004.9 0.0
10 minut temu 29.4 11.1 7.4 WsPnWs 57 1004.9 0.0
15 minut temu 29.4 11.1 7.4 WsPnWs 57 1004.9 0.0
20 minut temu 29.4 11.1 7.4 WsPnWs 57 1004.9 0.0
30 minut temu 29.4 11.1 7.4 WsPnWs 57 1004.9 0.0
45 minut temu 29.4 11.1 7.4 WsPnWs 57 1004.9 0.0
60 minut temu 29.4 11.1 7.4 WsPnWs 57 1004.9 0.0
75 minut temu 29.4 11.1 7.4 WsPnWs 57 1004.9 0.0
90 minut temu 29.4 11.1 7.4 WsPnWs 57 1004.9 0.0
105 minut temu 29.4 11.1 7.4 WsPnWs 57 1004.9 0.0
120 minut temu 29.4 11.1 7.4 WsPnWs 57 1004.9 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 6 dni od ostatniego deszczu w 05/02/2018 04:28
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 5.3 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 13.2 mm (3 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 260.9 mm ( 15 deszczowych dni w tym roku) Rok 132.8 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ -100.0 °C o 11:59 Max > 30 °C 4 dni
Wczoraj -100.0 °C o 11:59 Max > 25 °C 12 dni
Miesi±ć 38.9 °C w 03/02/2018 Najcieplejszy dzień 30.4 °C w 02/02/2018
Rok 40.3 °C w 09/01/2018 Najcieplejsza noc 29.4 °C w 12/02/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 100.0 °C o 04:28 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 100.0 °C o 04:28 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 18.7 °C w 05/02/2018 Najzimniejszy dzień 26.5 °C w 05/02/2018
Rok 15.1 °C w 01/01/2018 Najzimniejsza noc 23.0 °C w 05/02/2018
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1007.6 hPa o 00:00 Dzi¶ 18.7 °C o 04:28
Wczoraj 1007.6 hPa o 00:00 Wczoraj 18.7 °C o 04:28
Miesi±ć 1007.7 hPa w 04/02/2018 Miesi±ć 18.7 °C w 05/02/2018
Rok 1009.9 hPa w 29/01/2018 Rok 15.1 °C w 01/01/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 1.3 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 1.3 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 41.6 mm Miesi±ć 13.2 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ -1 W/m2 o 11:36
Wczoraj 693.0 W/m2 o 11:36

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 11.8 km/h WsPnWs
Poryw 8.0 km/h WsPnWs
Poryw/h 0.0 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 0.0 km/h S o 04:01
Wczoraj 0.0 km/h o 04:01
Miesi±ć 59.5 km/h w 04/02/2018
Rok 62.9 km/h w 19/01/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 0.0 km/h S o 04:02
Wczoraj 0.0 km/h o 04:02
Miesi±ć 45.5 km/h w 04/02/2018
Rok 46.3 km/h w 19/01/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 75.72 km
Miesi±ć 2827.98 km
Rok 8954.44 km