Trendy jako 17/02/2019 o 18:50

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 18.3 0.0 0.0 Pn 45 1008.3 0.0
5 minut temu 18.3 0.0 0.0 Pn 45 1008.3 0.0
10 minut temu 18.3 0.0 0.0 Pn 45 1008.3 0.0
15 minut temu 18.3 0.0 0.0 Pn 45 1008.3 0.0
20 minut temu 18.3 0.0 0.0 Pn 45 1008.3 0.0
30 minut temu 18.3 0.0 0.0 Pn 45 1008.3 0.0
45 minut temu 18.3 0.0 0.0 Pn 45 1008.3 0.0
60 minut temu 18.3 0.0 0.0 Pn 45 1008.3 0.0
75 minut temu 18.3 0.0 0.0 Pn 45 1008.3 0.0
90 minut temu 18.3 0.0 0.0 Pn 45 1008.3 0.0
105 minut temu 18.3 0.0 0.0 Pn 45 1008.3 0.0
120 minut temu 18.3 0.0 0.0 Pn 45 1008.3 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 10 dni od ostatniego deszczu w 07/02/2019 23:39
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 25.4 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 113.8 mm ( 3 deszczowych dni w tym roku) Rok 76.2 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 24.1 °C o 00:00 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 37.3 °C o 16:17 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 39.0 °C w 01/02/2019 Najcieplejszy dzień 31.0 °C w 10/02/2019
Rok 40.2 °C w 25/01/2019 Najcieplejsza noc 28.0 °C w 10/02/2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 18.1 °C o 06:21 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 14.2 °C o 06:51 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 14.1 °C w 13/02/2019 Najzimniejszy dzień 18.3 °C w 17/02/2019
Rok 14.1 °C w 13/02/2019 Najzimniejsza noc 20.9 °C w 07/02/2019
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1009.4 hPa o 00:00 Dzi¶ 18.1 °C o 06:21
Wczoraj 1010.1 hPa o 08:53 Wczoraj 14.2 °C o 06:51
Miesi±ć 1010.1 hPa w 16/02/2019 Miesi±ć 14.1 °C w 13/02/2019
Rok 1011.1 hPa w 21/01/2019 Rok 14.1 °C w 13/02/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 8.6 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 107.2 mm Miesi±ć 25.4 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 7 W/m2 o 06:55
Wczoraj 1058.0 W/m2 o 13:06

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 km/h Pn
Poryw 0.0 km/h Pn
Poryw/h 0.0 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 27.4 km/h PdPdWs o 01:34
Wczoraj 37.0 km/h o 17:18
Miesi±ć 55.5 km/h w 06/02/2019
Rok 77.7 km/h w 15/01/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 18.5 km/h PdPdWs o 00:51
Wczoraj 23.9 km/h o 18:02
Miesi±ć 39.8 km/h w 10/02/2019
Rok 54.0 km/h w 01/01/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 84.91 km
Miesi±ć 3406.22 km
Rok 9860.69 km