Trendy jako 22/05/2018 o 12:15

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 27.9 13.0 18.5 Pn 32 1015.2 0.0
5 minut temu 27.9 13.0 20.4 Pn 33 1015.3 0.0
10 minut temu 27.9 18.5 27.8 Pn 32 1015.3 0.0
15 minut temu 27.6 9.3 16.7 Pn 33 1015.5 0.0
20 minut temu 27.5 14.8 18.5 PnPnZd 33 1015.6 0.0
30 minut temu 27.1 16.7 20.4 Pn 34 1015.7 0.0
45 minut temu 26.9 9.3 14.8 Pn 33 1016.0 0.0
60 minut temu 26.6 9.3 16.7 Pn 33 1016.1 0.0
75 minut temu 26.0 9.3 14.8 Pn 35 1016.1 0.0
90 minut temu 25.1 7.4 13.0 PnWs 36 1016.2 0.0
105 minut temu 24.2 5.6 9.3 Pn 39 1016.2 0.0
120 minut temu 23.6 11.1 13.0 Pn 40 1016.3 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 34 dni od ostatniego deszczu w 17/04/2018 11:21
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 0.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 628.9 mm ( 17 deszczowych dni w tym roku) Rok 360.7 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 28.0 °C o 12:10 Max > 30 °C 13 dni
Wczoraj 30.6 °C o 15:03 Max > 25 °C 22 dni
Miesi±ć 31.7 °C w 12/05/2018 Najcieplejszy dzień 25.1 °C w 12/05/2018
Rok 40.3 °C w 09/01/2018 Najcieplejsza noc 20.1 °C w 17/05/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 10.4 °C o 07:30 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 9.6 °C o 07:33 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 8.8 °C w 20/05/2018 Najzimniejszy dzień 21.7 °C w 20/05/2018
Rok 8.8 °C w 20/05/2018 Najzimniejsza noc 15.1 °C w 21/05/2018
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1016.4 hPa o 09:51 Dzi¶ 10.4 °C o 07:30
Wczoraj 1015.3 hPa o 10:40 Wczoraj 7.7 °C o 07:35
Miesi±ć 1017.0 hPa w 06/05/2018 Miesi±ć 6.3 °C w 20/05/2018
Rok 1017.0 hPa w 06/05/2018 Rok 6.3 °C w 20/05/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 2.2 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 4.5 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 123.1 mm Miesi±ć 0.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 712 W/m2 o 12:14
Wczoraj 737.0 W/m2 o 12:48

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 14.0 km/h PnPnZd
Poryw 14.5 km/h PnPnZd
Poryw/h 29.6 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 29.6 km/h PnPnZd o 12:03
Wczoraj 25.9 km/h o 12:48
Miesi±ć 51.8 km/h w 18/05/2018
Rok 62.9 km/h w 19/01/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 19.2 km/h N o 12:04
Wczoraj 17.4 km/h o 12:48
Miesi±ć 38.7 km/h w 18/05/2018
Rok 46.3 km/h w 19/01/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 120.18 km
Miesi±ć 3627.60 km
Rok 19861.53 km