Trendy jako 12/12/2017 o 17:50

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 32.9 13.0 18.5 Pd 20 1002.7 0.0
5 minut temu 32.9 11.1 14.8 PdPdWs 20 1002.7 0.0
10 minut temu 32.9 11.1 18.5 Pd 20 1002.8 0.0
15 minut temu 32.8 13.0 18.5 Pd 20 1002.8 0.0
20 minut temu 32.5 18.5 20.4 Pd 20 1002.8 0.0
30 minut temu 33.1 16.7 20.4 Pd 19 1002.8 0.0
45 minut temu 32.9 9.3 13.0 PdPdZd 19 1002.8 0.0
60 minut temu 34.0 7.4 9.3 PdPdZd 16 1002.8 0.0
75 minut temu 34.4 7.4 18.5 PdZd 18 1002.8 0.0
90 minut temu 33.8 11.1 13.0 PdPdZd 18 1003.0 0.0
105 minut temu 33.3 11.1 14.8 Pd 17 1003.1 0.0
120 minut temu 33.9 7.4 9.3 Pn 17 1003.0 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 11/12/2017 17:50
Wczoraj 7.9 mm Tydzień 65.3 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 65.5 mm (5 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 2.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 109.0 mm ( 21 deszczowych dni w tym roku) Rok 167.6 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 35.7 °C o 14:52 Max > 30 °C 12 dni
Wczoraj 37.7 °C o 15:56 Max > 25 °C 12 dni
Miesi±ć 38.8 °C w 01/12/2017 Najcieplejszy dzień 33.3 °C w 01/12/2017
Rok 40.1 °C w 27/11/2017 Najcieplejsza noc 27.7 °C w 01/12/2017
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 19.6 °C o 06:04 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 19.8 °C o 05:52 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 17.4 °C w 08/12/2017 Najzimniejszy dzień 27.1 °C w 09/12/2017
Rok 6.7 °C w 17/08/2017 Najzimniejsza noc 20.9 °C w 09/12/2017
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1006.9 hPa o 11:04 Dzi¶ 19.6 °C o 06:04
Wczoraj 1006.5 hPa o 07:47 Wczoraj 19.8 °C o 05:52
Miesi±ć 1010.0 hPa w 08/12/2017 Miesi±ć 17.4 °C w 08/12/2017
Rok 1020.9 hPa w 01/06/2017 Rok 4.4 °C w 17/08/2017
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 5.1 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 6.6 mm Wczoraj 7.9 mm
Miesi±ć 61.5 mm Miesi±ć 65.5 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE
Dzi¶ 1338 W/m2 o 11:45
Wczoraj 1027.0 W/m2 o 12:55

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 11.7 km/h Pd
Poryw 8.0 km/h Pd
Poryw/h 31.5 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 31.5 km/h SW o 16:58
Wczoraj 51.8 km/h o 17:12
Miesi±ć 51.8 km/h w 11/12/2017
Rok 68.5 km/h w 09/10/2017
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 21.5 km/h S o 17:06
Wczoraj 39.6 km/h o 17:13
Miesi±ć 39.6 km/h w 11/12/2017
Rok 45.3 km/h w 13/11/2017
RUCH WIATRU
Dzi¶ 129.59 km
Miesi±ć 2514.65 km
Rok 137682.86 km